Πέμπτη, 7 Απριλίου 2011

Κάτω από τη βάση των stress tests η ATEbank, με επιτυχία οι άλλες πέντε ελληνικές τράπεζεςΑθήνα
Με επιτυχία πέρασαν οι πέντε ελληνικές τράπεζες -Εθνική, ΤΤ, Alpha, Πειραιώς, Eurobank- τη δοκιμασία των ευρωπαϊκών «stress tests». Η μόνη που αποδείχθηκε πως δεν πληρoί όλα τα -ιδιαιτέρως αυστηρά- κριτήρια που εφαρμόστηκαν είναι η Αγροτική Τράπεζα. 

Ως εκ τουτου, κατόπιν συμφωνίας και με την ΤτΕ, η ATEbank θα προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. 

Στους «μη επιτυχόντες» περιλαμβάνεται ακόμη η γερμανική Hypo και πέντε ισπανικές. Τα υπόλοιπα 84 ευρωπαικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πέρασαν επιτυχώς τα τεστ αντοχής.

Ειδικότερα, όπως δημοσιοποίησε η ATEbank, σύμφωνα με το πιο δυσμενές σενάριο και την εφαρμογή του σεναρίου δημοσιονομικής αναταραχής, ο δείκτης βασικών κεφαλαίων Tier 1 θα διαμορφωνόταν στο 4,36%. Η άσκηση υποδηλώνει έλλειμμα ύψους 242,6 εκατ. ευρώ. 

Για τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες ο αντίστοιχος δείκτης διαμορφώνεται σε: ΤΤ 10,1%, Alpha 8,22%, Eurobank 8,17%, Eθνική Τράπεζα 7,4% και Τράπεζα Πειραιώς 6%.

«Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος συζήτησε διεξοδικά με την ΤτΕ τα αποτελέσματα της άσκησης. Ως αποτέλεσμα συμφωνήθηκαν τα εξής: η τράπεζα να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ώστε να υπερκαλύψει τις μελλοντικές ανάγκες κεφαλαιακής επάρκειας, να ενισχύσει τα εποπτικά ίδια κεφάλαια μέσω σταδιακής απεμπλοκής από συμμετοχές σε εταιρίες χρηματοπιστωτικού τομέα που κατέχει, να προβεί σε κινήσεις μείωσης του λειτουργικού κόστους και αύξησης των πηγών εσόδων» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η τράπεζα.

Στην αύξηση κεφαλαίου της ΑΤΕbank για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας θα συμμετέχει το Δημόσιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

«Ειδικά στην περίπτωση της Αγροτικής Τράπεζας, το Υπουργείο Οικονομικών ως βασικός μέτοχος της τράπεζας, προτίθεται να ενισχύσει την κεφαλαιακή της επάρκεια συμμετέχοντας σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, μετά από έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του. 

Οι επιδόσεις του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στα τεστ αντοχής «όχι μόνο σε σε ελληνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιβεβαιώνουν ότι η Τράπεζα έχει την ικανότητα να στηρίξει την οικονομία παραμένοντας σταθερά δίπλα στους πολίτες, από θέση ισχύος» δήλωσε ο πρόεδρος του Κλέων Παπαδόπουλος. 

Για το ΤΤ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του stress test, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωσή του, η επίπτωση των υποθέσεων του δυσμενούς σεναρίου διαμορφώνει τον εκτιμώμενο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1 (σε ενοποιημένη βάση) σε 15,0% το 2011 έναντι 17,1% στο τέλος του 2009. Επιπρόσθετη επίπτωση της τάξης των 4,9 ποσοστιαίων μονάδων προκύπτει από την εφαρμογή του δυσμενούς σεναρίου που λαμβάνει υπόψη τον δημοσιονομικό κίνδυνο των Ευρωπαϊκών χωρών, με αποτέλεσμα ο εκτιμώμενος δείκτης Tier 1 να διαμορφώνεται στο 10,1% στο τέλος του 2011, συγκριτικά με τον ελάχιστο εποπτικό όριο του 4%.

«Τα αποτελέσματα της άσκησης υποδηλώνουν απόθεμα ύψους 285,44 εκατ. ευρώ επί των κεφαλαίων Tier 1, σε σχέση με το όριο του 6% του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1, όπως ορίστηκε αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας άσκησης. Αυτό το όριο δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως ένα ελάχιστο εποπτικό όριο (σημειώνεται ότι το ελάχιστο όριο του δείκτη Tier 1 έχει καθοριστεί εποπτικά στο 4%), ούτε ως ο εξατομικευμένος δείκτης που αντανακλά το προφίλ κινδύνου του ιδρύματος και διαμορφώνεται με βάση την διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙ της Ευρωπαϊκής οδηγίας 48 (Capital Requirements Directive - CRD)» προστίθεται στην ανακοίνωση.
 
Η Τράπεζα Πειραιώς, που πρόσφατα κατέθεσε και πρόταση για εξαγορά ποσοστού στο ΤΤ και στην Αγροτική Τράπεζα κόβοντας την τράπουλα για το τραπεζικό πόκερ, τονίζει στην ανακοίνωσή της ότι «για την Ελλάδα εφαρμόστηκαν τα αυστηρότερα κριτήρια, σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που δεν συμβαδίζουν με τη σημερινή κατάσταση σταδιακής δημοσιονομικής προσαρμογής και εξομάλυνσης των οικονομικών συνθηκών στη χώρα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η εκτίμηση της ζημιάς στα στεγαστικά δάνεια στο ακραία δυσμενές σενάριο ήταν 37% για την Ελλάδα, ενώ για την αμέσως επόμενη χώρα στο 24%».

Τα αποτελέσματα της πιο πάνω άσκησης, αναφορικά με το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier I του Ομίλου Πειραιώς για το 2011, έχουν ως εξής: στο Βασικό σενάριο 10,9%, στο Δυσμενές σενάριο 8,3%, στο Ακραία Δυσμενές 6,0%.

«Σημειώνεται ότι ακόμη και στο Ακραία Δυσμενές Σενάριο ο δείκτης Τier I του Ομίλου Πειραιώς διαμορφώνεται στο 6,4% εάν ληφθεί υπόψη ότι το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στις 30.06.2010 μειώθηκε σημαντικά (στα €0,1 δισ έναντι €1,1 δισ)» προστίθεται στην ανακοίνωση.

Για την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωσήτης, βάσει των αποτελεσμάτων της άσκησης, «η επίπτωση των υποθέσεων του δυσμενούς σεναρίου διαμορφώνει τον εκτιμώμενο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1 (σε ενοποιημένη βάση) σε 9,6% το 2011 έναντι 11,3% στο τέλος του 2009. Επιπρόσθετη επίπτωση της τάξης των 2,2 ποσοστιαίων μονάδων προκύπτει από την εφαρμογή του δυσμενούς σεναρίου που λαμβάνει υπόψη τον δημοσιονομικό κίνδυνο των Ευρωπαϊκών χωρών, με αποτέλεσμα ο εκτιμώμενος δείκτης Tier 1 να διαμορφώνεται στο 7,4% στο τέλος του 2011, συγκριτικά με τον ελάχιστο εποπτικό όριο του 4%.

«Τα αποτελέσματα της άσκησης υποδηλώνουν απόθεμα ύψους 1.009 εκ. ευρώ επί των κεφαλαίων Tier 1, σε σχέση με το όριο του 6% του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1, όπως ορίστηκε αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας άσκησης. Αυτό το όριο δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως ένα ελάχιστο εποπτικό όριο (σημειώνεται ότι το ελάχιστο όριο του δείκτη Tier 1 έχει καθοριστεί εποπτικά στο 4%), ούτε ως ο εξατομικευμένος δείκτης που αντανακλά το προφίλ κινδύνου του ιδρύματος και διαμορφώνεται με βάση την διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙ της Ευρωπαϊκής οδηγίας 48 (Capital Requirements Directive - CRD)» προστίθεται στην ανακοίνωση.

Για την Alpha Bank, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της άσκησης, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της, «η επίπτωση των υποθέσεων του δυσμενούς σεναρίου διαμορφώνει τον εκτιμώμενο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1 (σε ενοποιημένη βάση) σε 10,9% το 2011 έναντι 11,6% στο τέλος του 2009. Επιπρόσθετη επίπτωση της τάξης των 2,7 ποσοστιαίων μονάδων προκύπτει από την εφαρμογή του δυσμενούς σεναρίου που λαμβάνει υπόψη τον δημοσιονομικό κίνδυνο των Ευρωπαϊκών χωρών, με αποτέλεσμα ο εκτιμώμενος δείκτης Tier 1 να διαμορφώνεται στο 8,2% στο τέλος του 2011, συγκριτικά με το ελάχιστο εποπτικό όριο του 4%.»

»Τα αποτελέσματα της άσκησης λαμβάνοντας υπόψη το δυσμενές σενάριο σε συνδυασμό με το σενάριο δημοσιονομικού κινδύνου των Ευρωπαϊκών χωρών υποδηλώνουν απόθεμα ύψους 1.160 εκατ. ευρώ επί των κεφαλαίων Tier 1, σε σχέση με το όριο του 6% του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1, όπως ορίστηκε αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας άσκησης. Αυτό το όριο δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως ένα ελάχιστο εποπτικό όριο (σημειώνεται ότι το ελάχιστο όριο του δείκτη Tier 1 έχει καθοριστεί εποπτικά στο 4%), ούτε ως ο εξατομικευμένος δείκτης που αντανακλά το προφίλ κινδύνου του ιδρύματος και διαμορφώνεται με βάση την διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του Πυλώνα II της Ευρωπαϊκής οδηγίας 48 (Capital Requirements Directive -CRD)».

Για την Eurobank, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωσή της, η επίπτωση των υποθέσεων του δυσμενούς σεναρίου διαμορφώνει τον εκτιμώμενο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1 (σε ενοποιημένη βάση) σε 10,2% το 2011 έναντι 11,2% στο τέλος του 2009. Επιπρόσθετη επίπτωση της τάξης των 2 ποσοστιαίων μονάδων προκύπτει από την εφαρμογή του δυσμενούς σεναρίου που λαμβάνει υπόψη τον δημοσιονομικό κίνδυνο των Ευρωπαϊκών χωρών, με αποτέλεσμα ο εκτιμώμενος δείκτης Tier 1 να διαμορφώνεται στο 8,17% στο τέλος του 2011, συγκριτικά με τον ελάχιστο εποπτικό όριο του 4%.

«Τα αποτελέσματα της άσκησης υποδηλώνουν απόθεμα ύψους 1.159 εκ. ευρώ επί των κεφαλαίων Tier 1, σε σχέση με το όριο του 6% του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1, όπως ορίστηκε αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας άσκησης. Αυτό το όριο δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως ένα ελάχιστο εποπτικό όριο (σημειώνεται ότι το ελάχιστο όριο του δείκτη Tier 1 έχει καθοριστεί εποπτικά στο 4%), ούτε ως ο εξατομικευμένος δείκτης που αντανακλά το προφίλ κινδύνου του ιδρύματος και διαμορφώνεται με βάση την διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙ της Ευρωπαϊκής οδηγίας 48 (Capital Requirements Directive - CRD)» προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι τράπεζες αναφέρουν στις ανακοινώσεις τους ότι «αναγνωρίζουν και αποδέχονται τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων«.

Επίσης προσθέτουν ότι η άσκηση αυτή συμπληρώνει τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και την τακτική διενέργεια σεναρίων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, που έχουν αναπτυχθεί από τις ίδιες, βάσει του θεσμικού πλαισίου για τον Πυλώνα 2 της Βασιλείας ΙΙ. 

Ακόμη αναφέρουν στις ανακοινώσεις τους, ότι μετά από διεξοδική συζήτηση των αποτελεσμάτων της άσκησης με την ΤτΕ, προκύπτουν ως συμπεράσματα: 

  • Το σενάριο προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων διενεργήθηκε σύμφωνα με μια σειρά απλουστευτικών παραδοχών ( πχ. Δεν υπάρχει μεταβολή του ισολογισμού). Συνεπώς, η πληροφορία σχετικά με το Σενάριο Αναφοράς παρέχεται μόνο για λόγους σύγκρισης και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως πρόβλεψη.
  • Είναι επιτακτική ανάγκη κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της άσκησης, να γίνει διάκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των 4 διαφορετικών σεναρίων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της άσκησης. Ειδικότερα τα αποτελέσματα των δυσμενών σεναρίων δεν θα πρέπει να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά της τρέχουσας κατάστασης, ούτε να χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση πιθανών αναγκών ενίσχυσης των υπαρχόντων κεφαλαίων. Μια άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δεν εκτιμά προβλέψεις αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Τούτο διότι τα δυσμενή σενάρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν μία ανάλυση ευαισθησίας στην περίπτωση που οι εύλογες, αλλά ακραίες παραδοχές τους πραγματοποιηθούν (what-if analysis). Οι υποθέσεις των σεναρίων επομένως δεν είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιηθούν. Η επίπτωση των σεναρίων ενδέχεται να είναι διαφορετική για κάθε πιστωτικό ίδρυμα, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κάθε ιδρύματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Disqus for Alternative Greek Politic Review