Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

Η Βρετανία, η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση - του Βρετανού Πρέσβη, Δρ. Ντέιβιντ Λάντσμαν »

Κατά την πρόσφατη Ευρωπαϊκή Συνοδό Κορυφής, έγιναν κάποια σημαντικά βήματα προς την επίλυση της κρίσης στην Ευρωζώνη, σε συνέχεια της συμφωνίας της 26 Οκτωβρίου. Η Βρετανία θα συνεχίσει να ενθαρρύνει την Ευρωζώνη στη λήψη των αναγκαίων μέτρων, καθώς μία δυνατή και υγιής Ευρώπη είναι σαφώς προς το συμφέρον μας. Αναγνωρίζουμε ότι το κοινό νόμισμα απαιτεί έναν μεγαλύτερο βαθμό συντονισμού της δημοσιονομικής πολιτικής των κρατών μελών της Ευρωζώνης, οπότε χαιρετίζουμε τις ανακοινώσεις που έγιναν σχετικά.

Αλλά η πρόκληση δε σταματάει στην αντιμετώπιση του ελλείμματος. Η Ευρωζώνη και ουσιαστικά η Ε.Ε. στο σύνολό της, χρειάζεται να γίνει πιο ανταγωνιστική αν θέλουμε να πετύχουμε την ανάπτυξη που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Αυτό ήταν πάντα στις πρώτες προτεραιότητες της Βρετανίας ως κράτους μέλους της Ε.Ε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από κοινού τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης αλλά και τα κράτη μέλη εκτός αυτής, όπως η Βρετανία, έχουν επιτύχει μία σημαντική πρόοδο στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς στις υπηρεσίες, ανοίγοντας έτσι τις αγορές ενέργειας και εξαιρώντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από σχετικές μελλοντικές ρυθμίσεις. Η Βρετανία θα συνεχίσει να ηγείται των προσπαθειών για την περαιτέρω ανάπτυξη προς αυτή την κατεύθυνση.

Ας είμαστε ξεκάθαροι. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον είπε ότι θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε με αναθεώρηση της συνθήκης της Ε.Ε. στη Σύνοδο κορυφής μόνο στην περίπτωση που θα υπήρχαν συγκεκριμένες, μετριοπαθείς, λογικές και σχετικές εγγυήσεις. Δε ζητήσαμε ρήτρες εξαίρεσης, αλλά για διατάξεις που θα ισχύουν το ίδιο για όλους. Δυστυχώς, αυτό δεν κατέστη δυνατό, και όπως είχαμε ήδη δηλώσει, είπαμε ότι δε μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτή τη διαδικασία. Τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης θα προχωρήσουν τώρα στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία.

Παράλληλα, η Βρετανία θα συνεχίσει να έχει εξέχοντα ρόλο στο πλαίσιο της Ε.Ε. , όχι μόνο όσον αφορά την ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς, αλλά και σε μία σειρά δράσεων από την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής διεύρυνσης έως την αντιμετώπιση της πειρατείας. Η Βρετανία παραμένει ένας από τους βασικούς εμπορικούς εταίρους της Ε.Ε. Και, όπως θα αντιλαμβάνονται πολλοί από τους Έλληνες φίλους μας, το Λονδίνο παραμένει ένα διεθνές χρηματοπιστωτικό κέντρο, σημαντικό όχι μόνο για τη Βρετανία αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Disqus for Alternative Greek Politic Review